Anunțuri publice

05.03.2024 - Anunț public privind decizia etapei de incadrare

ATP TRUCKS AUTOMOBILE S.R.L., cu sediul in municipiul Baia Mare, B-dul Regele Mihai I, nr. 65, corp B, birou 3, judetul Maramureș, titular al proiectului „Construire hale de producție clădire administrativă, cabina poartă, împrejmuiri, drumuri de acces și deschidere acces dinspre strada Islazului”, în municipiul Baia Mare, B-dul Regele Mihai I, FN, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra lucrării deciziei etapei de încadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. lza, nr. 1A, județul Maramureș, în zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la urmatoarea adresă de internet : http://apmmm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

30.01.2024 - Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ATP TRUCKS AUTOMOBILE SRL, cu sediu în municipiul Baia Mare, B-dul Regele Mihai I nr. 65, corp B, birou 3, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hale de producție și clădire administrativă, cabină poartă, împrejmuiri, drumuri de acces și deschidere acces din strada Islazului„, în municipiul Baia Mare, B-dul Regele Mihai I, FN, județul Maramureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureș, din localitatea Baia Mare, str. Iza nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 8 – 16:30 și vineri, între orele 8 – 14:00 și la sediul beneficiarului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.